OZONTHERAPIE

 

 

Ozontherapie is een medische behandeling, waarbij we ozongas direct of indirect op het lichaam laten inwerken. Ozongas is een in de dampkring aanwezig gas wat in hogere luchtlagen ontstaat doordat de ultraviolette straling van de zon inwerkt op de in de dampkring aanwezige zuurstof. Ook tijdens de bliksemontladingen bij onweer wordt ozongas gevormd uit in de lucht aanwezige zuurstof. Het ozongas wat we bij de therapie gebruiken wordt gemaakt in een toestel waarin zuurstof in contact wordt gebracht met elektrische hoogspanning. Ozongas kunnen we beschouwen als zuurstof waar extra energie aan toegevoegd is. Mogelijk is het  effect van de therapie voor een deel verklaarbaar doordat deze extra energie aan het lichaam wordt afgegeven.  De meest toegepaste ozonbehandelmethode is de zogenaamde grote-eigenbloed-behandeling. Hierbij wordt via een prik in een ader 100 of 200 ml bloed opgevangen in een steriele, luchtledige fles, waarin zich een  ontstollingsmiddel bevindt. Vervolgens wordt ozongas aan het bloed toegevoegd. Daarna wordt het bloed door middel van een infuus weer teruggegeven aan de patiŽnt. Via het bloed circuleert de ozon vervolgens door het hele lichaam. De behandeling duurt ongeveer 20 tot 30 minuten, en kan 1 of 2 x per week worden gedaan. Tussen de 2 en 6 behandelingen zijn nodig om effecten te krijgen. Soms wordt de behandeling gecombineerd met het intraveneus toedienen van vitamines en magnesium sulfaat. Hierdoor worden de effecten van de behandeling versterkt. Bij andere ozonbehandelingen gebruiken we andere toedieningwegen, bijvoorbeeld via de darm, via de huid, via onderhuidse injecties,via het mondslijmvlies  enzovoorts.

 

http://ozontherapie.nl/info.htm_files/ozon.jpg

 

Wat doet ozontherapie?

 

Als ozongas via een of andere toedieningwijze in contact komt met ons lichaam, dan zijn er drie soorten effecten. Het eerste effect is een verbetering van doorbloeding, het tweede effect is het bacterie en virusdodende effect, een derde effect is een toename van levensenergie en verbetering van stemming.

 

Welke aandoeningen kunnen we behandelen met ozontherapie, welke zijn de indicaties ?

 

-Doorbloeding stoornissen van hersenen , hart , benen en extremiteiten (syndroom van Raynaud).

-Infectie ziektes, zowel door bacteriŽn als virussen.

-Brandwonden, infecties van de huid of geÔnfecteerde wonden.

-Leverontstekingen (hepatitis)

-Astmatische klachten, hooikoorts en allergieŽn

-Obstipatie en ontstekingsprocessen van de darm, bijvoorbeeld colitis ulcerosa ( het ozongas wordt hierbij rechtstreeks in de darm ingebracht).

-Klachten van moeheid, uitputting of burnout en bij verzwakking van het lichaam, door welke oorzaak dan ook.

-Stemmingsproblemen, depressies

-Duizeligheid en oorsuizen

-Langdurige en chronische pijnen, ook pijnen bij reumatoÔde artritis of pijnen door beschadigde zenuwen.

-Jarenlang werd aangenomen dat het ook tegen kanker zou werken, uit onderzoek is echter gebleken dat de patiŽnt met kanker zich wel beter voelt, maar de ozon werkt niet direct op het carcinoom.

-Vetstofwisselingsstoornissen, verhoogd cholesterol.

-Oogziektes zoals retinitis pigmentosa en macula degeneratie.

-Verbeteren van sportprestaties doordat ozontherapie de algemene conditie verbetert

-Tegen ouderdomsklachten en als ďlife extensionĒ behandeling

 

Wetenschappelijk onderzoek over ozontherapie.

 

De meeste litteratuur over ozontherapie is te vinden op diverse grotere sites over ozontherapie, u kunt zelf zoeken via de internetzoekmachines.

Het betreft geen strak wetenschappelijk onderzoek, wel laat deze litteratuur voldoende zien dat ozontherapie een werkzame en een veilige behandeling is. In de grote medische databank PubMed is helaas niet veel te vinden over ozontherapie.

 

Eigen ervaringen

 

Naast deze litteratuur zijn mijn eigen ervaringen voldoende motiverend om patiŽnten ozonbehandeling aan te bieden.

De meest sterke behandel effecten zie ik bij mensen die burnout en vermoeidheidsklachten hebben. Ze zijn soms jarenlang op zoek naar een behandeling die voor hen resultaat heeft. Na 2 tot 4 ozon behandelingen zeggen deze patiŽnten, dat hun klachten sterk verminderd zijn en dat hun energie voor een groot deel terug is. Ook een groot deel van de mensen met doorbloedingsstoornissen meldt verbetering.  PatiŽnten met infecties zeggen, dat ze zich door de ozon-grotebloed-behandelingen beter voelen. In welke mate deze mensen misschien sneller genezen, kan ik niet beoordelen. Om hierover uitspraken te doen is wetenschappelijk onderzoek nodig. Hetzelfde geldt voor de patiŽnten met de oogziekte retinitis pigmentosa.  Maandelijks zie ik enkele van deze patiŽnten. Op aanraden van artsen in Cuba, waar deze patiŽnten behandeling ondergingen, komen zij voor ozontherapie. Ik heb de indruk dat ze zich fitter en gezonder voelen. Mogelijk is er ook een positief effectief op de oogziekte, maar ik heb daar geen bewijzen voor. Ook voor deze indicatie zou ik graag wetenschappelijk onderzoek  zien.

 

Kosten

 

De kosten van de grote bloedbehandeling ligt rond de 90,00 euro per behandeling, als tegelijk met de ozonbehandeling andere medicatie wordt toegediend zijn er extra kosten.

 

 

Wie geven ozonbehandelingen?

 

In Nederland wordt ozontherapie slechts op beperkte schaal aangeboden. In tegenstelling tot Nederland worden in ons buurland Duitsland dagelijks vele ozonbehandelingen gegeven. In huisartspraktijken, in praktijken voor natuurgeneeskunde en in ziekenhuizen  wordt deze therapie aangeboden.

Op internet zijn diverse praktijken te vinden waar ozontherapie wordt aangeboden. Geef ozontherapie of ozonbehandeling in als zoekwoord. Op de artsensites vanwww.avig.nl , www.nvnr.nl,  www.nvbt.nl , www.nvomg.nl en www.acupunctuur.com vindt u lijsten met artsen of tandartsen die complementaire geneeskunde of natuurgeneeskunde doen. Enkele van hen zullen ook ozontherapie in hun programma hebben.

Ook bestaat de moegelijkheid naar Duitsland te gaan, zie:De overkoepelende organisatie voor Duitsland:http://www.ozongesellschaft.de en de firma die ozontherapie toestellen maakt:http://www.ozonosan.de

 

 

 J. Hoogers, arts voor natuurgeneeswijzen ,

aangesloten bij beroepsverening  AVIG, ABNG-2000

 

Praktijk info††††††† Voorinformatie of afspraken per mail:info@hoogers.comof tel: 0653216865